Miljö

Skrivet den 3 juli, 2014

Miljöfilosofi

Bygg och Städspecialisten skall av medarbetare, kunder och myndigheter anses vara ett företag som aktivt arbetar med att minimera sin miljöpåverkan. Detta innebär att vi skall ställa höga miljökrav på leverantörer och eventuella partners, vi skall redovisa resultaten av vårt miljöarbete samt kontinuerligt arbeta med att minska miljöbelastningen i vår verksamhet.

Medarbetarnas attityder, kunskap och eget handlande har stor betydelse för miljöarbetet. Därför utbildar Bygg och Städspecialisten alla medarbetare i hur de skall arbeta på bästa sätt för att minimera miljöpåverkan.